Đại học Mỹ Thuật Công Nghiệp
Thông báo phúc khảo tuyển sinh thạc sỹ 2014
23/09/2014 | Đặng Minh Vũ
article thumbnail


Bảng điểm phúc khảo tuyển sinh 2014

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC

MỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do - Hạnh phúc

 

Hà nội ngày 16 tháng 9 năm 2014

 

KẾT QUẢ PHÚC KHẢO MÔN VĂN

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2014

&n...

THÔNG BÁO PHÚC KHẢO TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ NĂM 2014

THÔNG BÁO PHÚC KHẢO TUYỂN SINH

 ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ NĂM 20

THÔNG BÁO VỀ VIỆC MUA BẢO HIỂM Y TẾ BẮT BUỘC CỦA SINH VIÊN NĂM HỌC 2014-2015

THÔNG BÁO VỀ VIỆC MUA BẢO HIỂM Y TẾ BẮT BUỘC CỦA SINH VIÊN NĂM HỌC 2014-2015

THÔNG BÁO VỀ VIỆC MUA BẢO HIỂM Y TẾ BẮT BUỘC CỦA SINH VIÊN NĂM HỌC 2014-2015

 

 

 

Thông báo nhập học

Thông báo nhập học

Hiện tại trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp đã gửi giấy báo nhập học tới các thí sinh trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh năm 2014 theo địa chỉ. Một số thí sinh trúng tuyển chưa nhận được giấy báo nhập học do một số nguyên nh...

Thực hiện ba công khai

Thực hiện ba công khai

Nội dung công khai của trường Đại học Mỹ thuật công nghiệp:

- Công khai cam kết chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục thực tế

- Công khai điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục

- Công khai tài chính

Nội dung cụ thể xin xem...